हाईकु

हाईकु

हरेक दिनको रातहरुमा अध्यारो सुस्ताई रहन्छ तर आषा छ विहानी आउने छ एक मुठ्ठी उज्यालो बोकेर ।

हाईकु

ओम कुमार खवास न्यानो छ दिन हरियाली महिना जाडो पलायो ।।

हाईकु

दृष्टि र मति, बोली र व्यवहार जहाँ राम्रो हुन्छ। जीवन त्यहाँ उज्यालो बन्छ।