हाईकु

निलाम्बर आचार्य

निलाम्बर आचार्य

दृष्टि र मति, बोली र व्यवहार जहाँ राम्रो हुन्छ। जीवन त्यहाँ उज्यालो बन्छ।