स्रष्टा विचार

होम सुवेदी

एउटा भ्रष्टाचारमा परेका राष्टसेवकलाई जनसेवकलाई अख्तियारले पक्डियो अनि दस कराैड धराैटी राखेर जानुहोस् भन्याे । सर्वसाधारणलाई दस पैसा निकाल्न जति समय पनि उहाँ राष्ट्रसेवकलाई दस करोड रकम निकाल्न लागेन । अख्तियारले उहाँलाई दस खरब निकाल्नुहोस् भनेकाे भए पनि उहाँले तुरुन्तै निकाल्नु हुने रहेछ । जय होस् प्रभुकाे ।