विचार र विश्लेषण

nilambar

निलम्वर आचार्य

बस्ने त समाजमै हो,मानिस सामाजिक प्राणि जो हो।
तर, कोही समाजलाई जतिसक्यो बढी दिने प्रयासमा आनन्दित हुन्छन् त कोही जतिसक्यो बढी लिने प्रयासमा।