गजल

वसन्त (ओली वसन्ती)
दाङ

 

आँखाले सबै कुरा भर्ना गर्छन्
राम्रै वस्तुको बढी चाहा गर्छन् ।

यौटा दोषको कतै उद्घाटन होस्,
मान्छेले विना तलब हल्ला गर्छन् ।

प्रेमी- प्रेमीकाहरु तोड्छ्न् नाता,
सायद लाख- लाखको नाफा गर्छन् ।

जाऊ चोक- चोकमा पत्ता लाग्छ,
शालिकले अझैँ कति सेवा गर्छन ।

पूरा अस्तिझथ्यो शशी आधा आज,
खै १ को- को मिलीजुली आधा गर्छन् ।।

सुत्रस् २२२१ २१२२ २२२