एउटा कथा भन्छु

PeshalAcharya

एउटा कथा भन्छु अब गीत तिम्रो लुकेको छ
जिन्दगीका सत्येसत्ये वाचा कसम लुकेको छ ।

बालकैमा हामी दुई कतिकति सँगै खेल्थ्यौ ?
धूलामाटाँ लडीबुडी खोला हुँदी पौरी खेल्थयौ ।
हाँच मिलाई हामी साथी खेल्दा कति हाँसेका छौँ
जिन्दगी यो रङ्गीन पार्न आकाश धर्ती नाँचेका छौँ ।